Trip Diving South Andaman

สถาบันการศึกษา คอร์สสอนดำน้ำร้านจำหน่ายอุปกรณ์ดำน้ำ ทริปดำน้ำ เวลาเปิด:ปิด 09:00 -18:00

สอบถามรายละเอียดการเรียนคอร์ส

ราคา 27500 THB

11-14 May 2023

4 day 15 dives

ราคานี้รวม

 • ห้องพักปรับอากาศพร้อมทีวีและห้องน้ำในตัว
 • อาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่าง
 • ชา , กาแฟสด , น้ำอัดลม , น้ำดื่ม , ขนมทานเล่นและผลไม้
 • แทงค์ 12 ลิตร เข็มขัด ตะกั่ว
 • ประกันภัยนักท่องเทียวสูงสุด 1,000,000 บาท (อายุ 1 ปี 75 ปี)
 • ประกันดำน้ำลึกวงเงินรักษาสูงสุด 500,000 บาท
 • รถตู้รับส่งสนามบินภูเก็ต-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-สนามบินภูเก็ต 4 คัน + รถขนกระเป๋า 1 คัน ต้องการรถเพิ่มหรือให้รับส่งนอกเส้นทางคิดค่าบริการตามจริง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วรถโดยสาร ค่าเดินทางมาสนามบินภูเก็ต
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานและค่าธรรมดำน้ำลึก
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สามารถนำมาเองได้)
 • ไดฟ์ลีด
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • Nitrox
 • vat 7 %

เวลาถึงสนามบินภูเก็ต

 • อันดามันเหนือ ก่อน 20.00 น.
 • อันดามันใต้ ก่อน 20.00 น.

ท่าเรือ/จุดลงเรือ

 • ทางบริษัทมีจุดลงเรือ 2 จุด ท่าเรือทับละมุ พังงา และ ท่าเรือ AA แหลมหงา ภูเก็ต
 • จุดลงเรือและท่าเรือแต่ละทริปทางบริษัทเป็นผู้กำหนด

เส้นทาง

ช่วงเปิดอุทยาน (15 ตุลาคม – 15 พฤษภาคม ของทุกปี)

 • อันดามันเหนือ สิมิลัน บอน ตาชัย ริเซริว สุรินทร์
 • อันดามันใต้ พีพี เกาะรอก เกาะห้า หินม่วง หินแตง หลีเป๊ะ หินแปดไมล์

ช่วงปิดอุทยาน (16 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม ของทุกปี)

 • ชาร์เตอร์ 3 วัน เส้นทางราชาน้อย ราชาใหญ่ พีพี เท่านั้น หากต้องการไปหลีเป๊ะชาร์จ 80,000 บาท/ทริป
 • ชาร์เตอร์ 4 วัน เส้นทางราชาน้อย ราชาใหญ่ พีพี หลีเป๊ะ

เวลาถึงเรือ

 • อันดามันเหนือ ก่อน 22.00 น.
 • อันดามันใต้ ก่อน 22.00 น.

เวลาออกจากเรือ

 • ออกจากเรือก่อน 9.30 น. (จองไฟลท์หลัง 12.00 น.)

การยกเลิกการจอง/ยกเลิกทริป

 • ไม่มีการคืนเงินในส่วนที่ชำระมาแล้ว ยกเว้น เกิดจากความผิดพลาดของทางเรือหรือสภาพอากาศจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถออกเรือได้ ทางเรือยินดีชดเชยค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 2,000 บาทต่อท่านและสามารถเลื่อนทริปออกไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Previous articleTrip Diving KOMODO NORTH

More from author