Photo & Video

การถ่ายภาพใต้น้ำมีความท้าทายบางอย่างที่ไม่พบบนบก แต่ด้วยโปรแกรมพิเศษ SSI Photo & Video คุณจะได้เรียนรู้วิธีจับภาพประสบการณ์ใต้น้ำ
อันน่าทึ่งในเร็ว ๆ นี้ โปรแกรมนี้ให้ความรู้เชิงลึกที่คุณต้องการในการดำน้ำด้วยกล้องใต้น้ำ และใช้งาน บำรุงรักษา และจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณอย่างเหมาะสม คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายภาพและวิดีโอใต้น้ำอย่างปลอดภัยและง่ายดาย พร้อมเพิ่มความสามารถในการดำน้ำของคุณให้สมบูรณ์แบบในขณะที่ใช้ระบบกล้องใต้น้ำของคุณ เรียนรู้วิธีถ่ายภาพคุณภาพสูงที่คุณสามารถแบ่งปันกับทุกคนและรับใบรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษด้านภาพถ่ายและวิดีโอ