DiveGuide Course

โปรแกรม Dive Guide เป็นก้าวแรกของการเดินทางที่น่าตื่นเต้น เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ ด้วยการบรรยายสรุปการดำน้ำ ทำการประเมินสถานที่ และเป็นผู้นำในการดำน้ำ

หลักสูตร Dive Guide นี้ได้แบ่งออกไปเป็น 3 ภาคดังนี้

  • ภาคที่ 1 เป็นการเรียนทางภาคทฤษฎีจะเน้นการเรียนด้วยตนเอง ครูฝึกจะช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความ
  • จำเป็นที่ต้องการเท่านั้น หนังสือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ทางเราได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ให้กับนักเรียน
  • ภาคที่ 2 เป็นการฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มพูนความชำนาญในรอบด้านของการดำน้ำ
  • ภาคที่ 3 เป็นการฝึกภาคสนามจริงกับครูฝึก ไม่ว่าเป็นครูช่วยเหลือหรือควบคุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นเองแล้วแต่
  • สถานการณ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนด ให้ผู้ที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติสำหรับผู้เรียน Dive Guide ต้องมีอายุ 15 ปี สำหรับโปรไดรฟ์ไกด์ 18 ปีขึ้นไป ใบรับรองแพทย์ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีวุฒิใบประกาศ Diver stress and Rescue, React Right, หรือเทียบเท่า มีสมุดบันทึกการดำน้ำ Dive Log ไม่น้อยกว่า 40 ไดรฟ์ สามารถว่ายน้ำได้ดี มีอุปกรณ์เป็นของตัวเองครบชุด
(หากไม่มีทางร้านมีไว้ให้เช่า) ราคานี้รวมหนังสือ(Dive pro kits) ใบรับรองเป็นสมาชิก ของ SSI แท้งดำน้ำอาหารบนเรือขณะออกดำน้ำ