Diver Stress & Rescue

คอร์ส SSI Diver Stress & Rescue นี่เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษอย่างหนึ่งที่จำเป็นในการเรียนเพื่อเป็น Dive Guide และ Dive Master เป็นคอร์สเรียนที่เหมาะกับนักดำน้ำที่ต้องการฝึกฝนทักษะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่น และจัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักดำน้ำ รวมถึงกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งใต้น้ำ และบนผิวน้ำ

ในคอร์ส SSI Diver Stress & Rescue หลักสูตรนี้จะสอนในเรื่องของการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดระหว่างที่ดำน้ำ จะสอนทักษะที่จำเป็นในการปกป้องตัวเองและนักดำน้ำคนอื่นๆ คุณจะได้เรียนรู้วิธีระบุความเครียด วิธีป้องกันอุบัติเหตุ และได้รับการสอนเทคนิคการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือและให้การดูแลฉุกเฉิน ด้วยการฝึกในสระน้ำและในทะเล คุณจะเตรียมพร้อมและมั่นใจในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและกู้ภัย เราแนะนำให้เรียนหลักสูตรนี้เฉพาะเมื่อคุณมีประสบการณ์ในการดำน้ำมากในระดับนึง หรือเคยผ่านหลักสูตร Advanced Adventurer มาก่อนเป็นอย่างน้อย และคุณจะต้องมีใบรับรองการปฐมพยาบาลซึ่งมีอายุไม่เกินสองปีและใบรับรองผู้ให้บริการออกซิเจนฉุกเฉิน แต่หากคุณยังไม่มีก็สามารถเรียน คอร์ส SSI React Right กับเราได้ โดยใช้เวลาภายใน 1 วัน