Basic Diver

Basic Diver

เป็นการทดลองและฝึกทักษะแบบพื้นฐานโดยเน้นความปลอดภัยและความสนุกสนาน โดยการฝึกจะเริ่มด้วยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นของการดำน้ำ รวมถึงการใช้อุปกรณ์และสัญลักษณ์การใช้ภาษามือใต้น้ำ พร้อมกันนี้ในภาคปฏิบัติในสระน้ำจะได้ฝึกการไล่น้ำออกจากหน้ากาก การปรับความดันในช่องหู การหายใจกับเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ(regulator)และเทคนิคต่างๆอีกมากมาย เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดถัยขณะดำน้ำ จากนั้นก็จะได้ไปทดลองดำน้ำในทะเลเปิด ที่ความลึกไม่เกิน 12 เมตร พร้อมประกาศนียบัตรที่มีอายุใช้ได้อีกหนึ่งปี
ราคา 7500