การแก้ปัญหาอาการเมารถ เมาเรือ บ้านหมุน

คอร์ส การแก้ปัญหาอาการเมารถ เมาเรือ บ้านหมุน ราคา 5,900 บาท

อาการเมารถ เมาเรือ มักมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก ตัวเย็น จัดอยู่ในกลุ่ม “Motion Sickness” โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่บนพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เช่น เรือ รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน อาการเหล่านี้เกิดจากสัญญาณประสาทที่ส่งมาจากหูชั้นในและตาที่ส่งไปยังสมองทำงานไม่สัมพันธ์กัน

ตามหลักกายวิภาคแล้วหูไม่ได้มีหน้าที่แค่รับฟังเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีส่วนที่สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวซึ่งอยู่ในหูชั้นใน ดังนั้นเมื่อหูชั้นในทำงานผิดปกติ เราจึงเกิดอาการเมารถ เมาเรือได้

* ในคอร์สนี้จะเป็นการรักษาด้วยการกายภาพบำบัดเพื่อให้การทำงานของหูชั้นในและตาทำงานประสานกันมากขึ้น โดยไม่มีการใช้ยาแก้อาการเมา
** คอร์สฟื้นฟูอาการเมารถ เมาเรือ จะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 1 เดือน
– จะมีการนัดเจอเพื่อตรวจร่างกาย ประเมินอาการ และให้การออกกำลังกายให้กลับไปทำที่บ้าน (ใช้เวลาครั้งแรกประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
– และจะมีการติดตามอาการโดยนักกายภาพบำบัดผ่านทางออนไลน์ ทุกๆ 3-5 วัน ตลอดระยะเวลาการฝึก
– ครั้งที่ 2 หลังจากที่ออกกำลังกายไปแล้ว 2 สัปดาห์ จะนัดเจอเพื่อติดตามอาการ ผลของการรักษา และเพื่อปรับการรักษาให้ดีขึ้น
– ออกกำลังกายต่อจนครบ 1 เดือน ประเมินอาการซ้ำ และค่อยๆถอนการรักษาออก
*** หากอาการยังไม่เป็นที่พึงพอใจของตัวผู้รับการรักษา สามารถรักษาต่อได้ แต่จะเป็นการให้คำปรึกษาทางออนไลน์ หากต้องการตรวจประเมินซ้ำ ขออนุญาตเรียกเก็บเป็นค่าสถานที่และค่ารักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในราคาคอร์สดังกล่าว
**** หลังจากจบคอร์สแล้ว ยังสามารถสอบถาม/ปรึกษา กับนักกายภาพบำบัดได้ทางช่องทางออนไลน์ ได้ตลอด